Wijdemeren zet deur open voor asielzoekers

Horstermeer Nederhorst den Berg

035 Wijdemeren Politiek Maatschappij — Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gaat in samenwerking met de gemeente Wijdemeren de vestiging van een asielzoekerscentrum onderzoeken. Het gaat om de NERA-locatie aan de Radioweg in Nederhorst den Berg. Het onderzoekstraject zal rond de zomervakantie zijn afgerond. Wijdemeren kan met het azc een wezenlijke humanitaire bijdrage leveren aan de opvang van ontheemden en vluchtelingen.

Het COA heeft Wijdemeren gevraagd mee te werken aan een onderzoek voor de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers op de NERA-locatie aan de Radioweg in Nederhorst den Berg. Op basis van deze eerste verkenningen wil het COA de locatie ontwikkelen tot een azc voor maximaal 350 asielzoekers, gedurende een periode van 10 jaar.  De doelgroep zal bestaan uit mensen vanuit de landelijk reguliere instroom en de overloop uit bestaande asielzoekerscentra. Met het verzoek van het COA is de komst van een azc in Wijdemeren een belangrijke stap dichterbij gekomen. Als de uitkomst van het onderzoek in juli positief is, zal het azc op zijn vroegst in de lente van 2024 de deuren openen.

Een azc in Wijdemeren

Wethouder Maarten Hoelscher geeft aan dat de noodzaak om opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren groot is. “Voor een gemeente zoals Wijdemeren is het door de schaalgrootte een lastige opgave om vluchtelingen of ontheemden te huisvesten. Met deze locatie komt er nu een kans iets te kunnen doen voor een groep zeer kwetsbare mensen. Het geeft voor ons de absolute doorslag dat wij als gemeente een humanitaire bijdrage kunnen gaan leveren. De ontheemden die in Nederland aankloppen en de uitkomst van hun procedure afwachten, hebben al veel moeten doorstaan. Zij verdienen een waardige opvang. Daar doen we het vooral voor.”

Met het meewerken aan de vestiging van een opvanglocatie kan Wijdemeren daarnaast voldoen aan de wettelijke taak, de opvangplicht die bij gemeenten is neergelegd.

Omwonendenavond en inloopdag inwoners

De gemeente wil de tussenliggende tijd gaan gebruiken om alle belanghebbenden en buren intensief  te informeren en te consulteren en zo met elkaar toe te werken naar een positief resultaat. Via een informatieavond voor omwonenden en een inloopavond voor alle inwoners van de gemeente in april krijgt iedereen de kans vragen te stellen, ideeën aan te dragen en ook zorgen te uiten. Er zal een klankbordgroep worden geformeerd, waar de belanghebbenden in vertegenwoordigd zullen zijn om mee te denken, te adviseren en te signaleren.

NERA-locatie Nederhorst den Berg

Het COA zoekt in het hele land naar geschikte locaties voor asielopvang en ziet op deze plek goede mogelijkheden. De NERA-locatie voldoet aan veel criteria van het COA en kan uitgebreid worden. Het heeft een unieke ligging, geschikt te maken gebouwen en een juiste  bestemming. Naast de bestaande bebouwing zullen nieuwe bouwblokken worden toegevoegd voor de opvang.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *